Kararlar
2004/7100 E. 21.04.2005 tarih
21.04.2005
Mahkeme
Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi
Karar No
2004/7100 Esas, 2005/4053 Karar
Açıklama

"HİPOKRAT +Şekil" ve "Çapa Hipokrat" ibareleri arasında karıştırılma ihtimalinin bulunduğu,tescilli marka ile aynı veya benzer olan işaretin tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerde kullanılmasının marka hakkına tecavüz oluşturacağı, (556 Sayılı KHK md.61/a-b, md.62)

Etiketler
hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (212) 230 60 94
Faks
+90 (212) 230 60 95
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM