Kararlar
2004/2392 E. 29.11.2004 tarih
29.11.2004
Mahkeme
Asliye Ticaret Mahkemesi
Karar No
2004/2392 Esas, 2004/11563 Karar
Açıklama

Davalının tescilinden önce markayı kullanan davacının, marka üzerinde eskiye dayalı kullanımdan doğan öncelik hakkının mevcut olduğu, (556 Sayılı KHK md.8/III)

Etiketler
hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (212) 230 60 94
Faks
+90 (212) 230 60 95
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM