Kararlar
2005/5250 E. 08.05.2006 tarih
08.05.2006
Mahkeme
Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi
Karar No
2005/5250 Esas, 2006/5273 Karar
Açıklama

TPE tarafından yapılan incelemenin başvurudaki şekli eksikliklerin giderilmesine yönelik olduğu, tasarımların yenilik ve ayırt edicilik vasıflarına sahip olup olmadıklarının re'sen denetlenmediği, yeni ve ayırt edici olmayan tasarım tescilinin hükümsüz kılınacağı (554 Sayılı KHK md.5, md.6, md.7)

Etiketler
hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (212) 230 60 94
Faks
+90 (212) 230 60 95
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM