Kararlar
2009/17529 E. 10.02.2009 tarih
10.02.2009
Mahkeme
İş Mahkemesi
Karar No
2009/17529 Esas, 2009/1695 Karar
Açıklama

Somut olayın özelliklerine göre feragat beyanının hataya dayalı olduğundan bahisle, feragatin iptaline karar vermek gerekeceği

Etiketler
hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (212) 230 60 94
Faks
+90 (212) 230 60 95
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM