Kararlar
2008/38634 E. 30.09.2010 tarih
30.09.2010
Mahkeme
İş Mahkemesi
Karar No
2008/38634 Esas, 2010/26627 Karar
Açıklama

İşe iade kararının kesinleşmesini müteakip, işe iade başvurusunun işçi vekili tarafından yapılması mümkün ise de, işe davet yazısının bizzat işçiye tebliğ edilmesinin zorunlu olduğu, işçinin vekiline yapılan tebligatın geçerli olmadığı

Etiketler
hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (212) 230 60 94
Faks
+90 (212) 230 60 95
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM