Faaliyet Alanları
Ceza Hukuku-Türk Ceza Kanununda Yer Alan Suçlar

Hayata Karşı Suçlar (Kasten veya Taksirle Öldürme ve Yaralama)
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Hürriyete Karşı Suçlar (Tehdit, Şantaj, Hakaret ve diğer suçlar)
Mal Varlığına Karşı Suçlar (Hırsızlık, Yağma, Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık ve diğer suçlar)
Kamu Güvenine Karşı Suçlar (Özel ve Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik ve diğer sahtecilik suçları)
Aile Düzenine Karşı Suçlar
Bilişim Alanında SuçlarKamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı
Suçlar ( Zimmet, İrtikap, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, Memura Direnme ve diğer suçlar)

hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (216) 348 30 10
Faks
+90 (216) 348 30 10
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM