Faaliyet Alanları
Ceza Hukuku- Özel Ceza Kanununlarında Yer Alan Suçlar
Silah Suçları
Gümrük Kaçakçılığı Suçları
Vergi Kaçakçılığı Suçları
Bankacılık Suçları
SPK Suçları
Fikri ve Sınaî Haklar Mevzuatından Doğan Ceza Suçları
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet Suçları
hukuk@eymirliogluyigin.com
Tel.
+90 (216) 348 30 10
Faks
+90 (216) 348 30 10
Hukuk Sözleri
Hukuku bilmemek, kimsenin özrü olamaz.
E-Bülten
© 2014 - Eymirlioğlu & Yiğin Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır.
TTR BİLİŞİM